Fastighetsservice handlar om att förebygga

För vanliga husägare så handlar mycket om att förebygga för att få ner kostnaderna. Menas med detta – man ser över- och lagar problem medan de fortfarande är små och innan de förvandlas till stora och kostsamma sådana. Det många inte tänker på är att samma princip gäller för bostadsrättsföreningar och där på ett större och mer omfattande sätt. Det man gör i detta fall är att man ser till att anställa ett företag som jobbar med fastighetsservice och låter denna sköta översyn och även utföra de nödvändiga reparationer som krävs – om det sedan handlar om ett tak, dörrar i förrådet eller att måla om utsidan på en fastighet.

Man underhåller alltså och därför är valet av rätt företag extra viktigt då det handlar om fastighetsskötsel och att man gärna här betalar lite extra för att anlita någon som verkligen kan erbjuda många tjänster. Många bostadsrättsföreningar i Sverige gör nämligen fel gällande detta och anställer ett företag inom fastighetsservice som enbart sköter om exempelvis gräsklippning, snöröjning och skötsel av buskar och då olyckan väl är framme – ja, då tvingas föreningen i fråga också att betala dyra pengar för att anlita ytterligare ett företag.

Vissa problem måste lösas per omgående

Om vi ger ett exempel på hur man som bostadsrättsförening kanske skulle arbeta istället så kan vi säga att det rör sig om en sådan belägen i Stockholm. Denna bostadsrättsförening och fastigheterna tillhörande denna är tre stycken till antalet och börjar bli lite till åren. Husen är nämligen byggda under femtiotalet och man har här anlitat ett företag som erbjuder totalentreprenad för sin fastighetsservice. Fördelen med detta visar sig också då denna firma upptäcker ett läckage i den ena fastigheten – ett läckage som man därefter spårar till att taket läcker. Då företaget inom fastighetsservice i Stockholm därefter utför en grundlig genomgång även av de övriga två byggnaderna så upptäcker man att samma problem börjat visa sig i dessa.

Det man föreslår för styrelsen i detta läge är att man måste genomföra ett byte av tak – riskerna är nämligen påtagliga att en reparation bara fungerar som ett plåster på såren; att de skjuter upp allting och att det av den anledningen är mer ekonomiskt hållbart att direkt ta tjuren vid horden.

Ett bra företag ger goda råd

Det fina här är kontakterna som företaget man anlitat för sin fastighetsservice har; man har nämligen ett samarbete med ett företag som är verksamma inom takläggning och kan tack vare denna erbjuda ett väldigt bra pris. Bostadsrättsföreningen i Stockholm är också villiga att genomföra detta omfattande projekt då man inser faran med ett läckande tak och riskerna som ett sådant kan komma att föra med sig.

Då man i tid upptäckt detta, då man haft rätt företag för sin fastighetsservice och då man dessutom varit villiga att lyssna på detta så har denna förening i slutändan sparat väldigt mycket pengar. Om det motsatta skett – att man skjutit upp problemet, eller inte upptäckt det hade garanterat kostat dem otroligt mycket pengar; vi vet alla vad en vattenskada kostar, eller hur?