Ta hjälp där det behövs

Många personer överskattar sin egen förmåga då det handlar om renovera äldre saker i sina hus eller då det kommer till att helt bygga nytt. Med att överskatta menar vi här att man tar sig vatten över huvudet och påbörjar projekt som sedan inte slutförs – något som i sin tur leder till att familjen tvingas bo i byggkaos och som skapar stor irritation. I grunden är det bra att människor provar på att renovera på egen hand – man klarar alltid mer än vad man tror. Det som blir fel är att man tar för stora steg och går från att exempelvis måla om ett par väggar till att ge sig på att renovera ett helt badrum. Man klarar alltså en sak och förväntar sig per automatik att även nästa – betydligt svårare – projekt ska förflyta lika ledigt och friktionsfritt. Då detta sedan inte sker, ja, då påbörjar man ett nytt och lämnar det andra halvfärdigt. Det man ska veta är att alla typer av renoveringar tar tid och att det just är denna som fäller avgörande i huruvida projektet blir bra eller inte.

Man saknar alltså insikt i hur lång tid det verkligen tar, man tröttnar vid minsta motgång och därefter så förfaller allting. Som privatperson måste man alltså skilja på vad man verkligen klarar av och vad man ska ta hjälp av proffs för att genomföra – dessutom ska man även veta vad man får göra. Vid det sistnämnda handlar det om att man inte får göra allting som kan inkluderas i en renovering – du får exempelvis inte dra el- eller dra vatten utan där måste du kontakta en elektriker och en rörmokare för ändamålet. Gör man inte det så riskerar man stora skador – livsfarliga sådana! – och dessutom gäller heller ingen försäkring om det inträffar olyckor.

Kortfattat; har du dragit el i ditt hus utan någon elektriker och det plötsligt börjar brinna – ja, då är det du som får stå för kalaset. Detsamma gäller om du dragit vatten som leder till omfattande vattenskador hos dig själv eller någon granne.

Gör gärna saker på egen hand

Det vi menar är alltså att man som privatperson måste börja inse sina egna begränsningar och ta hjälp där det behövs. Måla gärna om och gör mindre jobb på egen hand, men vid större projekt så bör professionell hjälp anlitas och – som sagt – vissa saker får du inte ens göra utan måste anlita elektriker eller en rörmokare. Alla har inte samma fallenhet för hantverk av olika slag och bara för att grannen eller någon bekant klarat av en typ av renovering eller tillbyggnad så innebär inte detta att du också kan göra det.

Svälj stoltheten och ta in extern hjälp – det tjänar både du och din familj på i slutändan. Att leva i ett byggkaos skapar bara irritation och om det dessutom aldrig blir färdigt så kan konsekvenserna bli väldigt ödesdigra – ta hjälp och inse dina begränsningar. Prova för all del att göra lite mindre renoveringar, men lämna de större åt rena proffs.