Golvslipning av parkett och andra trägolv i Stockholm

Vill du ge parketten i vardagsrummet en golvslipning och en snyggare ytbehandling? Nyttja rotavdraget och ta hjälp av en golvslipningsfirma i Stockholm.

Parkettgolv är älskat och passar till både ny och gammal arkitektur. Parkettgolv går dessutom att slipa och renovera när de blir slitna. Därför finns det också parkettgolv som är över hundra år gamla. Men det går inte att slipa en parkett hur många gånger som helst, och därför ska man inte slipa golvet i onödan.

Det är också viktigt att man skyddar sitt parkettgolv med en bra ytbehandling. I en hall eller i ett kök passar det exempelvis bra med ett golvvax eller lack eftersom det klarar både fukt och grusiga skor. Men vill man behålla mer av träkänslan ska man istället olja in golven.

Så lång tid tar en golvslipning med efterbehandling

En parkettslipning brukar inte ta mer än en arbetsdag. Men eftersom ett trägolv också behöver en ytbehandling tar det ofta ytterligare en eller två dagar innan golvet är klart. Det beror på att det oftast behövs flera strykningar och att golvet även måste torka emellan. Man kan hyra maskiner och slipa sin parkett själv, men det är ett dammigt och slitsamt arbete.

Det är också lätt att man slipar för mycket eller att golvet blir ojämnt och får slipspår, vilket såklart inte är särskilt snyggt. Men det försämrar även golvets hållbarhet eftersom ytbehandlingen då inte kommer att lägga sig jämnt över parketten. Bättre är därför att använda sig av rotavdraget och anlita en riktig golvslipningsfirma i Stockholm.

Ta hjälp där det behövs

Många personer överskattar sin egen förmåga då det handlar om renovera äldre saker i sina hus eller då det kommer till att helt bygga nytt. Med att överskatta menar vi här att man tar sig vatten över huvudet och påbörjar projekt som sedan inte slutförs – något som i sin tur leder till att familjen tvingas bo i byggkaos och som skapar stor irritation. I grunden är det bra att människor provar på att renovera på egen hand – man klarar alltid mer än vad man tror. Det som blir fel är att man tar för stora steg och går från att exempelvis måla om ett par väggar till att ge sig på att renovera ett helt badrum. Man klarar alltså en sak och förväntar sig per automatik att även nästa – betydligt svårare – projekt ska förflyta lika ledigt och friktionsfritt. Då detta sedan inte sker, ja, då påbörjar man ett nytt och lämnar det andra halvfärdigt. Det man ska veta är att alla typer av renoveringar tar tid och att det just är denna som fäller avgörande i huruvida projektet blir bra eller inte.

Man saknar alltså insikt i hur lång tid det verkligen tar, man tröttnar vid minsta motgång och därefter så förfaller allting. Som privatperson måste man alltså skilja på vad man verkligen klarar av och vad man ska ta hjälp av proffs för att genomföra – dessutom ska man även veta vad man får göra. Vid det sistnämnda handlar det om att man inte får göra allting som kan inkluderas i en renovering – du får exempelvis inte dra el- eller dra vatten utan där måste du kontakta en elektriker och en rörmokare för ändamålet. Gör man inte det så riskerar man stora skador – livsfarliga sådana! – och dessutom gäller heller ingen försäkring om det inträffar olyckor.

Kortfattat; har du dragit el i ditt hus utan någon elektriker och det plötsligt börjar brinna – ja, då är det du som får stå för kalaset. Detsamma gäller om du dragit vatten som leder till omfattande vattenskador hos dig själv eller någon granne.

Gör gärna saker på egen hand

Det vi menar är alltså att man som privatperson måste börja inse sina egna begränsningar och ta hjälp där det behövs. Måla gärna om och gör mindre jobb på egen hand, men vid större projekt så bör professionell hjälp anlitas och – som sagt – vissa saker får du inte ens göra utan måste anlita elektriker eller en rörmokare. Alla har inte samma fallenhet för hantverk av olika slag och bara för att grannen eller någon bekant klarat av en typ av renovering eller tillbyggnad så innebär inte detta att du också kan göra det.

Svälj stoltheten och ta in extern hjälp – det tjänar både du och din familj på i slutändan. Att leva i ett byggkaos skapar bara irritation och om det dessutom aldrig blir färdigt så kan konsekvenserna bli väldigt ödesdigra – ta hjälp och inse dina begränsningar. Prova för all del att göra lite mindre renoveringar, men lämna de större åt rena proffs.