Du har rätt till ersättning för ett försenat flyg

I och med att det idag finns otroligt många fler flygbolag än vad det fanns förr så har världen blivit mindre. Med detta menar vi att man som konsument kan flyga överallt i världen och att vi heller inte behöver betala alltför mycket pengar för detta; att flyga till Asien eller USA behöver idag inte kosta en förmögenhet. Däri ligger en stor fördel och en större konkurrens mellan alla flygbolag har gjort att vi som konsumenter fått det lättare att kunna ta oss dit vi vill utan att våra plånböcker behöver öppnas på vid gavel.

Det som dock ska vägas in som en klar nackdel i detta – och här bortser vi medvetet från miljöfrågan som är den absolut största – handlar om hur pålitliga olika flygbolag och hur svårt det kan vara att få ersättning vid eventuella problem; för exempelvis ett försenat flyg. Många flygbolag verkar nämligen ha satt i system att försvåra för konsumenter och slippa betala den ersättning som dessa har rätt att få vid ett försenat flyg; något som dessutom klart och tydligt finns reglerat hos EU.

Som konsument och på egen hand så kan det vara svårt att få den ersättning man har rätt till för ett försenat flyg: man hamnar i telefonköer, man skickas mellan olika instanser och man hamnar i intrikata förhandlingar där man varken vet ut eller in.

Hjälp med ersättning för ett försenat flyg finns på internet

Kort sagt: många ger upp och anser att den ersättning man har rätt till inte motsvarar den kraft och ansträngning man tvingas lägga för att få den. Något som också är exakt vad dessa flygbolag vill. Man försenar, man sinkar, man krånglar till det och i och med detta så slipper man också betala och här handlar det om ganska höga summor.

Vi kan säga att ett flyg är försenat med två timmar på en flygning inom EU och där varje passagerare skulle ha rätt till ersättning om 250 Euro. Ta det gånger 50-60 personer och man förstår varför många flygbolag arbetar på detta sätt; summorna är för höga för att de ska betala utan knussel och utan motstånd.

Som konsument så kan man dock använda sig av hjälp och det finns många företag som via internet sköter processen; man skriver in flightnumret och därefter så tas allting om hand. Betalningen för detta handlar ofta om 10-20% av den ersättning man slutligen får ut som kompensation för det försenade flyg man åkt med. En rimlig summa att betala och – framförallt; en rejäl näsbränna för det flygbolag man åkt med och som uppenbarligen inte skött sina åtaganden.