Bättre möjligheter med rusta och matcha

Att vara utan arbete är inte det roligaste. Ekonomin blir lidande och humöret och självförtroendet likaså. Rusta och matcha hos Arbetsförmedlingen hjälper dig att hitta rätt arbete.

Det är ett erkänt faktum att det är besvärligt att stå utanför arbetsmarknaden. Det hjälper sällan humöret att bli bättre, och ekonomin ska vi inte tala om. Människor i allmänhet önskar en meningsfull sysselsättning med vettig betalning. Många frågar sig hur detta ska gå till.

Många har en besvärlig väg in i det svenska arbetslivet. Kommer man från andra länder handlar det ibland om språk, men också om annan kultur när gäller hur man hittar arbete. Det är också svårt för många ungdomar som ännu inte fått möjligheten att visa vad de kan. Hjälp kan behövas.

Rusta och matcha ger annan kompetens

Vad menas då med att rusta? Jo, att rusta betyder att du får hjälp med speciell kompetens som är bra att ha när du ska söka jobb. Det kan t ex handla om att skriva en bra ansökan och en lika bra CV. det betyder att du kan få träna intervjuteknik för att dämpa nervositeten vid jobbintervjuer. Inte minst betyder det också att du och din handläggare går igenom dina kunskaper inom olika områden.

Men vad menas då med att matcha? Jo, här får du nytta av Arbetsförmedlingens stora nätverk. De sitter inne med kontakter inom en mängd företag som söker personal. När dina och företagets önskemål passar ihop så matchas ni och du kan söka rätt jobb för dig. Läs mer om rusta och matcha på denna hemsida: https://www.rustaochmatcha.biz/