Ta hjälp där det behövs

Många personer överskattar sin egen förmåga då det handlar om renovera äldre saker i sina hus eller då det kommer till att helt bygga nytt. Med att överskatta menar vi här att man tar sig vatten över huvudet och påbörjar projekt som sedan inte slutförs – något som i sin tur leder till att familjen tvingas bo i byggkaos och som skapar stor irritation. I grunden är det bra att människor provar på att renovera på egen hand – man klarar alltid mer än vad man tror. Det som blir fel är att man tar för stora steg och går från att exempelvis måla om ett par väggar till att ge sig på att renovera ett helt badrum. Man klarar alltså en sak och förväntar sig per automatik att även nästa – betydligt svårare – projekt ska förflyta lika ledigt och friktionsfritt. Då detta sedan inte sker, ja, då påbörjar man ett nytt och lämnar det andra halvfärdigt. Det man ska veta är att alla typer av renoveringar tar tid och att det just är denna som fäller avgörande i huruvida projektet blir bra eller inte.

Man saknar alltså insikt i hur lång tid det verkligen tar, man tröttnar vid minsta motgång och därefter så förfaller allting. Som privatperson måste man alltså skilja på vad man verkligen klarar av och vad man ska ta hjälp av proffs för att genomföra – dessutom ska man även veta vad man får göra. Vid det sistnämnda handlar det om att man inte får göra allting som kan inkluderas i en renovering – du får exempelvis inte dra el- eller dra vatten utan där måste du kontakta en elektriker och en rörmokare för ändamålet. Gör man inte det så riskerar man stora skador – livsfarliga sådana! – och dessutom gäller heller ingen försäkring om det inträffar olyckor.

Kortfattat; har du dragit el i ditt hus utan någon elektriker och det plötsligt börjar brinna – ja, då är det du som får stå för kalaset. Detsamma gäller om du dragit vatten som leder till omfattande vattenskador hos dig själv eller någon granne.

Gör gärna saker på egen hand

Det vi menar är alltså att man som privatperson måste börja inse sina egna begränsningar och ta hjälp där det behövs. Måla gärna om och gör mindre jobb på egen hand, men vid större projekt så bör professionell hjälp anlitas och – som sagt – vissa saker får du inte ens göra utan måste anlita elektriker eller en rörmokare. Alla har inte samma fallenhet för hantverk av olika slag och bara för att grannen eller någon bekant klarat av en typ av renovering eller tillbyggnad så innebär inte detta att du också kan göra det.

Svälj stoltheten och ta in extern hjälp – det tjänar både du och din familj på i slutändan. Att leva i ett byggkaos skapar bara irritation och om det dessutom aldrig blir färdigt så kan konsekvenserna bli väldigt ödesdigra – ta hjälp och inse dina begränsningar. Prova för all del att göra lite mindre renoveringar, men lämna de större åt rena proffs.

Fastighetsservice handlar om att förebygga

För vanliga husägare så handlar mycket om att förebygga för att få ner kostnaderna. Menas med detta – man ser över- och lagar problem medan de fortfarande är små och innan de förvandlas till stora och kostsamma sådana. Det många inte tänker på är att samma princip gäller för bostadsrättsföreningar och där på ett större och mer omfattande sätt. Det man gör i detta fall är att man ser till att anställa ett företag som jobbar med fastighetsservice och låter denna sköta översyn och även utföra de nödvändiga reparationer som krävs – om det sedan handlar om ett tak, dörrar i förrådet eller att måla om utsidan på en fastighet.

Man underhåller alltså och därför är valet av rätt företag extra viktigt då det handlar om fastighetsskötsel och att man gärna här betalar lite extra för att anlita någon som verkligen kan erbjuda många tjänster. Många bostadsrättsföreningar i Sverige gör nämligen fel gällande detta och anställer ett företag inom fastighetsservice som enbart sköter om exempelvis gräsklippning, snöröjning och skötsel av buskar och då olyckan väl är framme – ja, då tvingas föreningen i fråga också att betala dyra pengar för att anlita ytterligare ett företag.

Vissa problem måste lösas per omgående

Om vi ger ett exempel på hur man som bostadsrättsförening kanske skulle arbeta istället så kan vi säga att det rör sig om en sådan belägen i Stockholm. Denna bostadsrättsförening och fastigheterna tillhörande denna är tre stycken till antalet och börjar bli lite till åren. Husen är nämligen byggda under femtiotalet och man har här anlitat ett företag som erbjuder totalentreprenad för sin fastighetsservice. Fördelen med detta visar sig också då denna firma upptäcker ett läckage i den ena fastigheten – ett läckage som man därefter spårar till att taket läcker. Då företaget inom fastighetsservice i Stockholm därefter utför en grundlig genomgång även av de övriga två byggnaderna så upptäcker man att samma problem börjat visa sig i dessa.

Det man föreslår för styrelsen i detta läge är att man måste genomföra ett byte av tak – riskerna är nämligen påtagliga att en reparation bara fungerar som ett plåster på såren; att de skjuter upp allting och att det av den anledningen är mer ekonomiskt hållbart att direkt ta tjuren vid horden.

Ett bra företag ger goda råd

Det fina här är kontakterna som företaget man anlitat för sin fastighetsservice har; man har nämligen ett samarbete med ett företag som är verksamma inom takläggning och kan tack vare denna erbjuda ett väldigt bra pris. Bostadsrättsföreningen i Stockholm är också villiga att genomföra detta omfattande projekt då man inser faran med ett läckande tak och riskerna som ett sådant kan komma att föra med sig.

Då man i tid upptäckt detta, då man haft rätt företag för sin fastighetsservice och då man dessutom varit villiga att lyssna på detta så har denna förening i slutändan sparat väldigt mycket pengar. Om det motsatta skett – att man skjutit upp problemet, eller inte upptäckt det hade garanterat kostat dem otroligt mycket pengar; vi vet alla vad en vattenskada kostar, eller hur?

Du har rätt till ersättning för ett försenat flyg

I och med att det idag finns otroligt många fler flygbolag än vad det fanns förr så har världen blivit mindre. Med detta menar vi att man som konsument kan flyga överallt i världen och att vi heller inte behöver betala alltför mycket pengar för detta; att flyga till Asien eller USA behöver idag inte kosta en förmögenhet. Däri ligger en stor fördel och en större konkurrens mellan alla flygbolag har gjort att vi som konsumenter fått det lättare att kunna ta oss dit vi vill utan att våra plånböcker behöver öppnas på vid gavel.

Det som dock ska vägas in som en klar nackdel i detta – och här bortser vi medvetet från miljöfrågan som är den absolut största – handlar om hur pålitliga olika flygbolag och hur svårt det kan vara att få ersättning vid eventuella problem; för exempelvis ett försenat flyg. Många flygbolag verkar nämligen ha satt i system att försvåra för konsumenter och slippa betala den ersättning som dessa har rätt att få vid ett försenat flyg; något som dessutom klart och tydligt finns reglerat hos EU.

Som konsument och på egen hand så kan det vara svårt att få den ersättning man har rätt till för ett försenat flyg: man hamnar i telefonköer, man skickas mellan olika instanser och man hamnar i intrikata förhandlingar där man varken vet ut eller in.

Hjälp med ersättning för ett försenat flyg finns på internet

Kort sagt: många ger upp och anser att den ersättning man har rätt till inte motsvarar den kraft och ansträngning man tvingas lägga för att få den. Något som också är exakt vad dessa flygbolag vill. Man försenar, man sinkar, man krånglar till det och i och med detta så slipper man också betala och här handlar det om ganska höga summor.

Vi kan säga att ett flyg är försenat med två timmar på en flygning inom EU och där varje passagerare skulle ha rätt till ersättning om 250 Euro. Ta det gånger 50-60 personer och man förstår varför många flygbolag arbetar på detta sätt; summorna är för höga för att de ska betala utan knussel och utan motstånd.

Som konsument så kan man dock använda sig av hjälp och det finns många företag som via internet sköter processen; man skriver in flightnumret och därefter så tas allting om hand. Betalningen för detta handlar ofta om 10-20% av den ersättning man slutligen får ut som kompensation för det försenade flyg man åkt med. En rimlig summa att betala och – framförallt; en rejäl näsbränna för det flygbolag man åkt med och som uppenbarligen inte skött sina åtaganden.